با ساماندهی ایستگاه ها و نوبت بندی رانندگان تاکسی، تاکسیرانان از 7 صبح تا 8 شب در ایستگاه های تاکسی حضور خواهند داشت

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از حضور رانندگان تاکسی در ایستگاه های تاکسی از ساعت 7 صبح تا 8 شب پس از ساماندهی ایستگاه ها و نوبت بندی رانندگان تاکسی خبر...

۱۴۰۰/۰۹/۲۰