شهروندان قزوینی به سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی امید و اعتماد دارند

سید حامد موسوی، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین در دیدار با رئیس و مدیران سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی گفت: روحیه ازخودگذشتگی و فداکاری آتش‌نشانان شهر قزوین برای کمک...

۱۴۰۰/۰۶/۲۲