133 مورد اشیاء جا مانده در تاکسی ها در سه ماهه دوم سال توسط تاکسیرانان امانتدار به سازمان تاکسیرانی تحویل شد

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از تحویل 133 مورد اشیاء جا مانده در تاکسی ها در سه ماهه دوم سال 1400 توسط تاکسیرانان امین و شرافتمند به واحد اشیاء گمشده...

۱۴۰۰/۰۷/۰۳