نصب ریسه های سوزنی آفتابی و مهتابی در بلوار شهید بهشتی حدفاصل میدان سرداران تا زیرگذر میدان حسن نصراله

منجم، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین از نورپردازی و نصب ریسه های رنگی آفتابی و مهتابی بر روی پایه های برق حدفاصل میدان سرداران تا زیرگذر میدان حسن نصراله در بلوار شهید بهشتی در آستانه...

۱۴۰۲/۱۲/۰۹