آمادگي شهرداري قزوين براي پايلوت شدن در اجراي پروژه هاي فناوري اطلاعات

در پنجاه و سومين نشست شوراي راهبردي مديران سازمان هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري هاي كلان شهرهاي كشور، شهرداري قزوين براي سرمايه گذاري در اجراي برخي پروژه ها به مركزيت قزوين، اعلام آمادگي كرد.

۱۳۹۱/۱۱/۲۳