نشست توانمندسازی نواحی متصل و منفصل شهری مناطق سه‌گانه شهرداری قزوین برگزار شد

نشست توانمندسازی نواحی متصل و منفصل شهری مناطق سه‌گانه شهرداری قزوین با حضور سیدمهدی کاظمی، سرپرست شهرداری قزوین، سیدحامد موسوی، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی، عباس کشاورز‌صفیئی،...

۱۴۰۰/۰۶/۲۹