شهردار قزوين به عنوان اولين شهردار كشور اقدام به جذب سرمايه خارجي شهري كرد

شهرداري قزوين، اولين شهرداري كشور است كه براي اولين بار موافقت نامه اوليه با شركت دسوس فرانسه كه داراي برند بين المللي است، براي همكاري در زمينه طراحي و ساخت پروژه‌هاي عمراني و جذب سرمايه گذار...

۱۳۹۲/۰۴/۱۹

شرايط همكاري با شركت دسوس فرانسه براي جذب سرمايه‌گذار خارجي شهري فراهم شد

شهرداري قزوين با امضاي موافقت‌نامه اوليه با شركت دسوس فرانسه كه داراي برند بين المللي است، اعلام آمادگي براي همكاري در زمينه طراحي و ساخت پروژه‌هاي عمراني و جذب سرمايه گذار خارجي در زمينه شهري كرد.

۱۳۹۲/۰۴/۱۹