اولين کارگاه‌ آموزشي نرم‌افزار "ترنسکد" با حضور کارشناسان ترافيک قزوين برگزار شد

کارگاه‌هاي آموزشي نرم افزار" Trans CAD"با محوريت ارايه مدل‌هاي کلاسيک حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين با حضور کارشناسان شاغل در استان در راستاي ارتقاء سطح علمي کارشناسان ترافيک قزوين برگزار شد.

۱۳۹۰/۱۱/۳۰