به مناسبت هفته حمل و نقل، طرح معاینه فنی رایگان ویژه ناوگان حمل بار و مسافر درون شهری اجرا می شود

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از اجرای طرح معاینه فنی رایگان ویژه ناوگان حمل بار و مسافر درون شهری (تاکسیرانان و وانت داران) در مرکز معاینه فنی شهید...

۱۴۰۰/۰۹/۲۴