با اعتبار 11 ميليارد ريال پروژه آماده سازي بافت 17 هكتاري شهرك عارف در حال اجرا است

فاز يك پروژه بافت 17 هكتاري شهرك عارف در سال 90 با اعتبار 5 ميليارد ريال شروع شد و در اين فاز كه 30 هزار متر مربع را شامل ميشد اقداماتي از قبيل خاكبرداري ، زير سازي و جدول گذاري انجام شده است .

۱۳۹۱/۰۵/۲۵