اطلاع‌رساني صحيح روابط عمومي‌ها مي‌تواند عامل توسعه شهر قزوين باشد

اطلاع رساني صحيح روابط عمومي‌هاي شهرداري مي‌تواند عامل توسعه شهر قزوين باشد بر اين اساس روابط عمومي‌ها مي‌توانند به عنوان پل ارتباطي بين مجموعه مديريت شهري و مردم در زمينه نحوه دريافت خدمات قابل...

۱۳۹۲/۰۳/۰۴