مشارکت شهرداری قزوین در احداث و تکمیل پروژه های بهداشت و درمان و نیز خیابان پیغمبریه

صباغی شهردار قزوین گفت: در بازدید صورت گرفته به همراه استاندار محترم از پروژه های در حال ساخت بهداشت و درمان که در چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه سالجاری صورت گرفت، مقرر گردید، شهرداری قزوین در اجرا و...

۱۴۰۳/۰۲/۲۶