اجرای اصولی پروژه پوشش کانال آبیاری ضلع جنوب آرامستان بهشت فاطمه نیازمند کف سازی مطلوب است

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: اجرای اصولی کانال جدید آبیاری ضلع جنوب آرامستان بهشت فاطمه نیازمند کف سازی مطلوبی و این مهم نیز نیازمند خاکبرداری و لجن برداری است.

۱۴۰۱/۰۶/۰۱

ارتباط قزوین و نینگ شیاو می‌تواند باری دیگر ما را در حل موضوعات و چالش‌های جهان امروز با هم متحد، همدل و همزبان سازد

معاون مالی و اقتصادی شهردار قزوین با بیان این که قزوین به‌عنوان شهری استراتژیک در نقطه ثقل مسیر تاریخی و تجاری ابریشم، پیونده دهندۀ ارتباط تمدن شرق به تمدن غرب بوده است، گفت:  ما همچنان به رونق،...

۱۴۰۱/۰۶/۰۱