فرآیند داوری مسابقه ملی طراحی ایستگاه های اتوبوس درون شهری(قزوین)برگزار و آثار برگزیده معرفی شدند

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت:سه اثر به عنوان آثار برگزیده اول تا سوم انتخاب شد که جوایز پیش‌تر اعلام شده (نفر اول 150 میلیون ریال، نفر دوم 100 میلیون ریال و...

۱۴۰۰/۰۹/۲۸