تعامل شهرداری با نهادهای انقلابی، گامی مؤثر در توسعه‌ی شهر است/ آمادگی مدیریت شهری قزوین برای همکاری مشترک با سپاه پاسداران

شهردار قزوین گفت: همکاری و تعامل منسجم دستگاه‌ها و نهاد‌ها یکی از عوامل مهم در توسعه شهر است و امیدواریم با تعامل و هم افزایی شهرداری و سپاه بتوانیم گامی مؤثر در راستای پیش برد اهداف مدیریت شهری...

۱۴۰۱/۰۴/۲۶