انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی آموزشی و پژوهشی فی مابین شهرداری قزوین و اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین

مهدی ریزوندی، رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین، از انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی آموزشی و پژوهشی فی مابین شهرداری قزوین و اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین خبرداد.

۱۴۰۱/۰۶/۱۴