اولین جلسه کارگروه تلفیق ستاد راهبری برنامه راهبردی-عملیاتی پنج‌ساله سوم شهر و شهرداری قزوین برگزار شد

با برگزاری اولین جلسه رسمی کارگروه تلفیق با حضور مدیران مناطق، مدیران عامل و رؤسای سازمان‌ها و رابطان برنامه مجموعه مدیریت شهری، ستاد راهبری برنامه راهبردی-عملیاتی پنج‌ساله سوم شهر و شهرداری قزوین...

۱۴۰۰/۱۲/۲۲