برگزاری دوره آموزشی اطفای حریق برای رانندگان سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین

موسی خانی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری قزوین خبر داد: دوره آموزشی اطفای حریق و کنترل آتش‌سوزی درمواقع ضروری با همکاری سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین برای رانندگان این سازمان برگزار شد.

۱۴۰۲/۰۴/۰۳