112 مورد اشیاء جا مانده در تاکسی ها در سه ماهه پایانی سال 1400 توسط تاکسیرانان امانتدار به سازمان تاکسیرانی تحویل شد

محمدرضا وثوق نیا سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از تحویل 112 مورد اشیاء جا مانده در تاکسی ها در سه ماهه سوم سال 1400 توسط تاکسیرانان امین و شرافتمند به واحد اشیاء گمشده...

۱۴۰۰/۱۲/۲۸

شهردار قزوین از کارکنان و خادمین سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین در روز آرامستان ها تقدیر کرد

سعید عظیمی صدر ،رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین؛از تقدیر شهردار شهر قزوین از کارکنان سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین به مناسبت روز آرامستان ها خبر داد

۱۴۰۰/۱۲/۲۶