بازدید استاندار و فرماندار به همراه رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار قزوین از مجموعه پروژه عمرانی کمربندی شرق

استاندار، فرماندار شهرستان قزوین،معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، مدیرکل حراست استانداری به همراه رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار قزوین از مجموعه پروژه عمرانی کمربندی شرق بازدید کردند.

۱۴۰۲/۰۵/۲۱