پاکسازی و رنگ آمیزی دیوار نوشته های غیرمجاز سطح شهر توسط سازمان زیباسازی

منجم، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین گفت: پاکسازی و رنگ آمیزی دیوار نوشته های غیرمجاز شهر در آستانه نوروز۱۴۰۲ و به منظور آماده سازی شهر جهت حضور میهمانان و گردشگران توسط سازمان زیباسازی در...

۱۴۰۱/۱۲/۲۶