بیش از 650 میلیون تومان اعتبار برای نصب تجهیزات ترافیکی منطقه۳شهرداری هزینه شده است

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه سال جاری 650میلیون تومان اعتبار برای نصب تابلوها و سایر ملزومات ترافیکی منطقه۳شهرداری قزوین...

۱۴۰۰/۱۲/۰۵

آمادگی همکاری شهرداری قزوین با فعالان فرهنگی که به دنبال فعالیت‌های فرهنگی و ایجاد نشاط اجتماعی هستند

محمودی،معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین گفت:سازمان فرهنگی شهرداری تمام ظرفیت خود را در اختیار فعالان فرهنگی که به دنبال فعالیت‌های فرهنگی و ایجاد نشاط اجتماعی...

۱۴۰۰/۱۲/۰۵