فرآیند هوشمندسازی پروژه‌های سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین بررسی شد

موسوی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین در جریان برگزاری نشست بررسی پروژه‌های هوشمندسازی سازمان مدیریت پسماند، بر ضرورت تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای تحقق اهداف هوشمندسازی...

۱۴۰۳/۰۲/۱۱

چهل و پنجمین نشست کمیسیون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران برگزار شد

چهل و پنجمین نشست کمیسیون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران هم‌زمان با هفته خلاقیت و نوآوری با حضور سیدحامد موسوی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری...

۱۴۰۳/۰۲/۱۱