دومین جلسه ستاد راهبری برنامه راهبردی-عملیاتی پنج‌ساله سوم شهر و شهرداری قزوین برگزار شد

دومین جلسه ستاد راهبری برنامه راهبردی-عملیاتی پنج‌ساله سوم شهر و شهرداری قزوین با رویکرد تدوین برنامه راهبردی-عملیاتی سال‌های 1402 تا 1406 با حضور سید حامد موسوی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه...

۱۴۰۰/۱۲/۲۱