دومین نشست هم‌اندیشی و راهبردی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین برگزار شد

دومین نشست هم‌اندیشی و راهبردی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین با رویکرد توسعه و ارتقاء سطح سازمانی و گسترش فعالیت‌های مدیریت‌های چهارگانه معاونت با مشارکت مدیران و کارشناسان...

۱۴۰۱/۰۶/۱۶