نصب تابلوهای راهنمای مسیر در کمربندی شرق توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین با شتاب مضاعفی در حال اجراست

جانی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت:نصب تابلوهای راهنمای مسیر در کمربندی شرق توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین با شتاب مضاعفی در حال اجراست.

۱۴۰۲/۰۶/۲۶

ایمن‌سازی معابر محدوده مسیر تردد دانش آموزان در نواحی منفصل شهری به مناسبت بازگشایی مدارس

جانی مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قزوین از ایمن‌سازی معابر محدوده مسیر تردد دانش آموزان در نواحی منفصل شهری به مناسبت بازگشایی مدارس و استقبال از ستاد مهر در نواحی منفصل شهری خبر داد.

۱۴۰۲/۰۶/۲۶