اولین جلسه ستاد راهبری برنامه راهبردی-عملیاتی پنج‌ساله سوم شهر و شهرداری قزوین برگزار شد

سید حامد موسوی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین از برگزاری اولین جلسه ستاد راهبری برنامه راهبردی-عملیاتی پنج‌ساله سوم شهر و شهرداری قزوین برای تدوین برنامه راهبردی-عملیاتی...

۱۴۰۰/۱۱/۲۸