آمادگی کامل بازرسان سازمان تاکسیرانی برای نظارت بر فعالیت خودروهای سرویس مدارس

وثوق نیا مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از آمادگی کامل بازرسان این سازمان برای نظارت بر عملکرد رانندگان سرویس مدارس در آستانه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 1402 – 1403...

۱۴۰۲/۰۶/۲۷