جلسات کارشناسی و همفکری افزایش نرخ کرایه ناوگان تاکسیرانی برای سال 1401 برگزار شد

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از برگزاری جلسات کارشناسی و همفکری افزایش نرخ کرایه ناوگان تاکسیرانی برای سال 1401 با حضور نمایندگان تاکسی های خطی شهری،...

۱۴۰۰/۱۱/۱۶