با مصوبه شورای ترافیک ، طرح رفع گره های ترافیکی و ساماندهی مقابل میدان میوه و تره بار اجرایی شد

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از اجرای طرح رفع گره های ترافیکی و ساماندهی و انتظام بخشی مقابل میدان میوه و تره بار با همکاری مدیریت منطقۀ 1 شهرداری،...

۱۴۰۰/۱۱/۱۸