سامانه هوشمند مدیریت حمل و نقل بار درون شهری قزوین به زودی به بهره برداری می رسد

اسفندیاری رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قزوین خبر دا: با مشارکت سازمان های فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاکسیرانی شهرداری قزوین، سامانه هوشمند مدیریت حمل و نقل بار درون شهری راه...

۱۴۰۲/۰۶/۰۷