حضور و بازدید رییس شورای اسلامی شهر قزوین از اقدامات سازمان اتوبوسرانی در شهر مرزی مهران

فرمانی رییس شورای اسلامی شهر قزوین با حضور در مرز مهران از کلیه واحدها و نحوه خدمات رسانی سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین، مکان استقرار تعمیرکاران و اکیپ فنی و پشتیبانی، تدارکات، مرکز پیام، سوخت...

۱۴۰۲/۰۶/۰۹