لزوم تسریع در پیگیری روند اجرای پروژه های عمرانی مناطق شهرداری طبق بودجه 1402

صباغی، شهردار قزوین در جلسه کمیته عالی و فنی عمرانی شهرداری بر شروع پروژه های عمرانی در سطح مناطق شهر که در بودجه 1402 تعریف و طرح های آنها تهیه شده، تاکید کرد و گفت:طرح های مربوط به همه پروژه های...

۱۴۰۲/۰۷/۰۱