برگزاری دوره آموزشی و مانور اطفاء حریق در دانشگاه علمی – کاربردی شهرداری قزوین

به منظور آشنایی هرچه بیشتر کارکنان و دانشجویان دانشگاه علمی – کاربردی شهرداری قزوین ، کارگاه آموزشی راه های مقابله با حریق با حضور تیم عملیاتی از ایستگاه 3مولوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی...

۱۴۰۱/۰۹/۲۶