آمادگی کامل ناوگان تاکسیرانی قزوین جهت جا به جایی عوامل برگزار کننده انتخابات ریاست جمهوری و شوراها

اسماعیل عرشیان مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از آمادگی کامل ناوگان تاکسیرانی قزوین جهت جابه جایی عوامل برگزارکننده انتخابات ریاست جمهوری و شوراها خبر داد.

۱۴۰۰/۰۳/۲۳