عملیات عمرانی پیاده رو سازی و بهسازی ضلع غربی خیابان راه آهن به مراحل پایانی خود نزدیک می شود

سید رضی مدیر منطقه یک شهرداری قزوین گفت: عملیات بهسازی پیاده روی ضلع جنوبی خیابان راه آهن به منظور تامین رفاه و ایمنی شهروندان در عبور و مرور و زیباسازی معابر به مراحل پایانی خود رسید.

۱۴۰۲/۰۷/۱۵