افزایش فعالیت و ساعت کاری نیروهای گشت و بازرسی سازمان تاکسیرانی در آستانۀ سال نو

وثوق نیا مدیرعامل سازمان تاکسیرانی از افزایش فعالیت نیروهای گشت و بازرسی سازمان تاکسیرانی به منظور روان سازی ترافیک، ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان، رفع گره های ترافیکی در هسته مرکزی شهر و تسریع...

۱۴۰۱/۱۲/۲۳