دومین کارگاه آموزشی مدیریت اسناد و بایگانی در شهرداری قزوین برگزار شد

دومین کارگاه آموزشی مدیریت امور اسناد و بایگانی با حضور کارشناسان دبیرخانه و رابطین بایگانی اسناد معاونت‌ها، مناطق، سازمان‌ها و ادارات زیرمجموعه شهرداری قزوین با هدف آشنایی کارکنان مجموعه مدیریت...

۱۴۰۰/۱۱/۰۵