پنجمین و آخرین نشست از سلسله نشست های مجازی با محوریت شهر دوستدار کودک در قزوین برگزار شد

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: پنجمین نشست تخصصی از سلسله نشست های مجازی با محوریت شهر دوستدار کودک با موضوع «مهارت افزایی و تعامل کودکان و نوجوانان با...

۱۴۰۰/۱۱/۱۲