ارسال ۵۳ پرونده ماده صد موضوع بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه ۱۴۰۲به کمیته سه نفره کارشناسی

قاسمی مدیر منطقه چهار شهرداری قزوین گفت: پیرو قانون ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی در خصوص تبدیل رای تخریب به جریمه مربوط به پرونده های ماده صد تا پایان سال ۱۴۰۰، تعداد ۵۳ پرونده به کمیته سه نفره کارشناسی...

۱۴۰۲/۰۶/۲۸