شناسایی و تعیین تکلیف تاکسی های فرسودۀ رها شده در سطح شهر در دستور کار قرار دارد

محمدرضا وثوق نیا سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین، از اجرای طرح شناسایی و تعیین تکلیف تاکسی های فرسوده و رها شده در سطح شهر که خدماتی به شهروندان ارائه نمی کنند خبر داد.

۱۴۰۱/۰۴/۱۶