مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 10 فقره بیمه نامه های مورد نیاز شهرداری قزوین

اطلاعات مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 10 فقره بیمه نامه های مورد نیاز شهرداری قزوین   

 به شماره 6554/ص/1400/10  مورخ 11/07/1400 

لینک مشاهده و دریافت اسناد:

_https://etend.setadiran.ir/etend/index.action

 

     برگزاری مناقصه  صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  می­باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد، ارسال پیشنهاد قیمت،  انصراف از شرکت در مناقصه ، بازگشایی فایل پاکت ها ، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن پرداخت تعرفه سامانه ، ثبت اطلاعات پرداختهای تظامین در بستر سامانه امکان پذیر است.

زمان انتشار در سایت تدارکات الکترونیکی دولت: روز چهار شنبه مورخ14/07/1400 از ساعت 13:15

مهلت دریافت از سایت الکترونیکی دولت:  ازساعت 13:15  روز چهارشنبه مورخ 14/07/1400 تا ساعت 11  روز دوشنبه مورخ 19/07/1400 

مهلت بارگذاری پاکات "الف" و "ب" و "ج" در سامانه و ارائه پاکت "الف" به دبیر خانه مرکز شهرداری قزوین تا ساعت 12 روز پنجشنبه  مورخ  29/07/1400

تاریخ بازگشایی مناقصه : ساعت 12:30ظهر روز پنجشنبه مورخ 29/07/1400

شماره مناقصه  در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت :2000005084000014

توجه:  برای شرکت در مناقصه می ­بایست در سامانه مذکور ثبت نام صورت پذیرد. جهت راهنمایی با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.

 

 

برای دریافت اسناد روی این لینک کلیک کنید