مناقصه عمومی تعیین پیمانکار حفظ و نگهداری منطقه نمونه گردشگری بوستان ملی باراجین - شهرداری قزوین

اطلاعات مناقصه عمومی تعیین پیمانکار حفظ و نگهداری منطقه نمونه گردشگری بوستان ملی باراجین 

 به شماره 6223/ص/1400/10  مورخ 03/07/1400 

لینک مشاهده و دریافت اسناد:

_https://etend.setadiran.ir/etend/index.action

     برگزاری مناقصه  صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  می­باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد، ارائه تصویر تضمین شرکت در مناقصه ارسال پیشنهاد قیمت،  انصراف از شرکت در مناقصه ، بازگشایی فایل پاکت ها ، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن پرداخت تعرفه سامانه ، ثبت اطلاعات پرداختهای تظامین در بستر سامانه امکان پذیر است.

زمان انتشار در سایت تدارکات الکترونیکی دولت: روز یکشنبه مورخ 1400/07/4 از ساعت 12

مهلت دریافت از سایت الکترونیکی دولت:  از ساعت 8  صبح روز یکشنبه مورخ 04/07/1400 تا ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ  1400/07/8

مهلت بارگذاری پاکات "الف" و "ب" و "ج" در سامانه و ارائه پاکت "الف" به دبیر خانه مرکز شهرداری قزوین تا ساعت 10 روز سه شنبه   1400/07/20

تاریخ بازگشایی مناقصه : ساعت 11 صبح سه شنبه مورخ  1400/07/20

شماره مناقصه  در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت :2000005084000012

توجه:  برای شرکت در مناقصه می ­بایست در سامانه مذکور ثبت نام صورت پذیرد. جهت راهنمایی با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.

 

 

برای دریافت اسناد روی این لینک کلیک کنید