آگهی مناقصه - خرید و حمل مصالح سنگی - سازمان عمران شهرداری قزوین

 

اطلاعات مناقصه  خرید و حمل مصالح سنگی به منظور استفاده در تولید آسفالت کارخانه آسفالت سازمان عمران شهرداری قزوین به شماره 1980/ ص/ 1400/ 10 مورخ 3/3/1400

لینک مشاهده و دریافت اسناد:

_https://etend.setadiran.ir/etend/index.action

 

     برگزاری مناقصه  صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  می­باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد، ارائه تصویر تضمین شرکت در مناقصه ارسال پیشنهاد قیمت،  انصراف از شرکت در مناقصه ، بازگشایی فایل پاکت ها ، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن پرداخت تعرفه سامانه ، ثبت اطلاعات پرداختهای تظامین در بستر سامانه امکان پذیر است.

زمان انتشار در سایت تدارکات الکترونیکی دولت: 1400/03/09 از ساعت 12 روز یکشنبه

مهلت دریافت از سایت الکترونیکی دولت: 1400/03/13 ساعت 13 روز پنجشنبه

مهلت بارگذاری پاکات "الف" و "ب" و "ج" در سامانه و ارائه پاکت "الف" به دبیر خانه مرکز شهرداری قزوین تا ساعت 14 روز 1400/03/23

تاریخ بازگشایی مناقصه : ساعت 9 صبح  مورخ 1400/03/24

شماره مناقصه  در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت :2000005084000003

توجه:  برای شرکت در مناقصه می ­بایست در سامانه مذکور ثبت نام صورت پذیرد. جهت راهنمایی با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.

 

 

 

برای دریافت اسناد روی این لینک کلیک کنید