مناقصه خرید و تحویل 5 دستگاه سرور پردازشی - شهرداری قزوین

 

اطلاعات مناقصه  خرید و تحویل 5 دستگاه سرور پردازشی به شماره آگهی 1441/ص /1400/10 مورخ 20/2/1400

لینک مشاهده و دریافت اسناد:

_https://etend.setadiran.ir/etend/index.action

 

     برگزاری مناقصه  صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  می­باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد، ارائه تصویر تضمین شرکت در مناقصه ارسال پیشنهاد قیمت،  انصراف از شرکت در مناقصه ، بازگشایی فایل پاکت ها ، اعلام به برنده، پذیرش برنده بودن پرداخت تعرفه سامانه ، ثبت اطلاعات پرداخت های تظامین در بستر سامانه امکان پذیر است.

زمان انتشار در سایت تدارکات الکترونیکی دولت: 1400/02/26

مهلت دریافت از سایت الکترونیکی دولت: 1400/03/01 ساعت 13

مهلت بارگذاری پاکات "الف" و "ب" و "ج" در سامانه و ارائه پاکت "الف" به دبیر خانه مرکز شهرداری قزوین تا ساعت 14 روز 1400/03/11

تاریخ بازگشایی مناقصه : ساعت 11 صبح  مورخ 12/03/1400

شماره مناقصه  در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت :2000005084000002

توجه:  برای شرکت در مناقصه می­بایست در سامانه مذکور ثبت نام صورت پذیرد. جهت راهنمایی با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.

 

 

 

برای دریافت اسناد روی این لینک کلیک کنید