مزایده فروش 33 قطعه زمین و واحد در نقاط مختلف شهرقزوین

اطلاعات مزایده فروش 33 قطعه زمین و واحد در نقاط مختلف شهرقزوین

لینک مشاهده و دریافت اسناد:

https://eauc.setadiran.ir/eauc/welcome.action?gateway=setad

 

     برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)  می­باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد، ارائه تصویر تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، اعلام به برنده، در بستر سامانه امکان پذیر است.

زمان انتشار در سایت تدارکات الکترونیکی دولت: 08/02/1400

مهلت دریافت از سایت الکترونیکی دولت: 19/02/1400 ساعت 14:00

مهلت بارگذاری پاکات "الف" و "ب" و "ج" در سامانه و ارائه پاکت "الف" به دبیر خانه مرکز شهرداری قزوین تا ساعت 14 روز 19/02/1400

تاریخ بازگشایی مزایده: ساعت 9:00 مورخ 20/02/1400

شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت :209905084000006

توجه:  برای شرکت در مزایده می­بایست در سامانه مذکور ثبت نام صورت پذیرد. جهت راهنمایی با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.

 

 

برای دریافت اسناد روی این لینک کلیک کنید