آگهی مزایده - فروش یک قطعه زمین - شرکت بهسازان آینده قزوین

" آگهی مزایده یک نوبته "

شرکت بهسازان آینده قزوین (وابسته به شهرداری قزوین) در نظر دارد به استناد مجوز هیئت مدیره این شرکت به شماره 599/د/1399/30 مورخ 06/06/1399  و آیین نامه معاملات شهرداری تهران یک قطعه زمین با مشخصات ذیل را بصورت اقساط 20 ماهه و بدون پیش پرداخت به فروش برساند؛ لذا متقاضیان میتوانند جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  و یا به واحد امور قراردادهای این شرکت واقع در میدان ارتش- ساختمان همیاری- طبقه 2- واحد 3 مراجعه نمایند.

ردیف

پلاک ثبتی

کاربری

نوع ملک

آدرس

مساحت (مترمربع)

تضمین شرکت در مزایده (ریال)

1

45 فرعی از 2120 اصلی ، مجزا شده از 43 فرعی از اصلی مذکور-قطعه دو تفکیکی

انبار تجاری

زمین

سرای حاج چروک

216

1,188,000,000

 
  • ضمنا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد.