آگهی مزایده - یک باب مغازه تجاری - شرکت بهسازان آینده قزوین

" آگهی مزایده یک نوبته "

 

شرکت بهسازان آینده قزوین (وابسته به شهرداری قزوین) در نظر دارد به استناد مجوز هیئت مدیره این شرکت به شماره 691/د/1399/30 مورخ 02/07/1399  و آیین نامه معاملات شهرداری تهران یک باب مغازه تجاری با مشخصات ذیل را به صورت 20% نقدی و80% اقساط درطول یکسال شمسی به فروش برساند؛ لذا متقاضیان میتوانند جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  و یا به واحد امور قراردادهای این شرکت واقع در میدان ارتش- ساختمان همیاری- طبقه 2- واحد 3 مراجعه نمایند.

ردیف

پلاک ثبتی

کاربری

نوع ملک

آدرس

مساحت (مترمربع)

تضمین شرکت در مزایده (ریال)

1

3 فرعی از 2285- اصلی بخش یک

تجاری

مغازه

خیابان طالقانی، مجتمع تجاری البرز، طبقه زیرزمین - واحد شماره15 (13 سابق)

92/27

739,880,000

 
  • ضمنا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می‌باشد.