فراخوان آگهی مناقصه - انجام خدمات پیمانکاری فضای سبز- شرکت بهسازان آینده قزوین

فراخوان آگهی مناقصه (یک نوبته)

 

شرکت بهسازان آینده قزوین (وابسته به شهرداری قزوین) در نظر دارد به استناد مجوز هیئت مدیره به شماره 731/د/1399/30 مورخ 23/07/1399، انجام خدمات پیمانکاری فضای سبز (از طریق تأمین نیروی کارگران فصلی به تعداد تقریبی45 نفر) را به شرکت های واجد صلاحیت ( دارای گواهی صلاحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته نگهداری فضای سبز و گواهی صلاحیت ایمنی اشخاص حقوقی)، برای مدت یکسال شمسی واگذار نماید.

لذا کلیه شرکت‌های دارای صلاحیت‌ می‌توانند حداکثر تا 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  و یا به واحد امور قراردادهای این شرکت واقع در میدان ارتش- ساختمان همیاری- طبقه 2- واحد 3 مراجعه نمایند.

  • تضمین شرکت در مناقصه: 1,808,431,029 ریال
  • هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تلفن تماس: 5-33368404-028