آگهی مناقصه (یک نوبته) - خدمات امور مربوط به تأمين نيروی انسانی - شرکت بهسازان آینده قزوین

فراخوان آگهی مناقصه (یک نوبته)

شرکت بهسازان آینده قزوین (وابسته به شهرداری قزوین) در نظر دارد به استناد مجوز هیئت مدیره به شماره 46/د/1399/30 مورخ 03/02/1399، انجام خدمات امور مربوط به  تأمين نيروی انسانی (خدماتی- اداری- دبیرخانه و امور محوله حجمی و متفرقه)  شهرداری قزوین، مناطق و سازمان‌ها و شرکت های تابعه آن را به شرکت های واجد صلاحیت ( دارای گواهی صلاحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته خدمات عمومی و گواهی صلاحیت ایمنی اشخاص حقوقی) برای مدت یک سال شمسی واگذار نماید.

لذا کلیه شرکت‌های دارای صلاحیت‌ می‌توانند حداکثر تا 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  و یا به واحد امور قراردادهای این شرکت واقع در میدان ارتش- ساختمان همیاری- طبقه 2- واحد 3 مراجعه نمایند.

  • تضمین شرکت در مناقصه:   27,073,000,000ریال
  • هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تلفن تماس: 5-33368404-028