آگهی مناقصه -خدمات ایاب و ذهاب پرسنل - شرکت بهسازان آینده قزوین

فراخوان آگهی مناقصه (یک نوبته)

 

شرکت بهسازان آینده قزوین (وابسته به شهرداری قزوین) در نظر دارد به استناد مجوز هیئت مدیره به شماره 524/د/1398/30  مورخ  20/09/98 ، انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل شهرداری قزوین را از طریق پیمانکار دارای مجوز فعالیت از سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین برای مدت یک سال شمسی به انجام رساند.

لذا کلیه شرکت‌های دارای صلاحیت‌ می‌توانند حداکثر تا 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  یا جهت دریافت حضوری به واحد امور قراردادهای این شرکت واقع در میدان ارتش- ساختمان همیاری- طبقه 2- واحد 3 مراجعه نمایند.

تضمین شرکت در مناقصه: 3,001,000,000 ریال

  • هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تلفن تماس: 5-33368404-028