آگهی مزایده فروش دو قطعه زمین - شرکت بهسازان آینده قزوین

" آگهی مزایده یک نوبته "

 

شرکت بهسازان آینده قزوین (وابسته به شهرداری قزوین) در نظر دارد به استناد مجوز هیئت مدیره این شرکت به شماره 479/د/1398/30 مورخ 22/08/1398  و آیین نامه معاملات شهرداری تهران دو قطعه زمین با مشخصات ذیل را  با شرایط ردیف 1: بصورت اقساط 20 ماهه و بدون پیش پرداخت و ردیف 2: بصورت اقساط 14 ماهه و بدون پیش پرداخت به فروش برساند؛ لذا متقاضیان میتوانند جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  و یا به واحد امور قراردادهای این شرکت واقع در میدان ارتش- ساختمان همیاری- طبقه 2- واحد 3 مراجعه نمایند.

 

ردیف

پلاک ثبتی

کاربری

نوع ملک

آدرس

مساحت (مترمربع)

تضمین شرکت در مزایده (ریال)

1

11 فرعی از 2118 الی 2120- اصلی قطعه 11

انبار تجاری

زمین

سرای حاج چروک

216

658,800,000

2

21749/1369 فرعی از 41- اصلی بخش 5 قطعه 12

مسکونی

زمین

مینودر، بلوار صیاد شیرازی، کوچه شهید آوینی

 50/180

320,387,500