آگهی مناقصه - انجام امور مربوط به تأمین نیروی کارگران فصلی شرکت دهکده طبیعت - شرکت بهسازان آینده قزوین

فراخوان آگهی مناقصه (یک نوبته)

 

شرکت بهسازان آینده قزوین (وابسته به شهرداری قزوین) در نظر دارد به استناد مجوز هیئت مدیره به شماره 440/د/1398/30 مورخ 26/06/1398، انجام امور مربوط به تأمین نیروی کارگران فصلی شرکت دهکده طبیعت (به تعداد تقریبی 7 نفر) را بوسیله پیمانکار دارای گواهی صلاحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گواهی صلاحیت ایمنی اشخاص حقوقی برای مدت یک سال شمسی از تاریخ 01/08/98 به انجام رساند.

لذا کلیه شرکت‌های دارای صلاحیت‌ می‌توانند حداکثر تا 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  و یا به واحد امور قراردادهای این شرکت واقع در میدان ارتش- ساختمان همیاری- طبقه 2- واحد 3 مراجعه نمایند.

  • تضمین شرکت در مناقصه: 227,000,000 ریال
  • هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تلفن تماس: 5-33368404-028